Дийтсман Енергоремонт Холдинг – FINITA LA COMMEDIA!

Една компания на БФБ по-малко въпреки обещанието да остане публична